به درخواست جمهوری اسلامی ایران، مرکز بین‌المللی آموزش- سازمان جهانی کار (ITC-ILO) دوره آموزشی "مدیریت مؤسسات آموزش فنی و حرفه ای" را به صورت سفارشی و طبق نیازهای مشخص طرف ایرانی سازماندهی نموده است. این دوره با هدف کمک به مدیران مراکز و مسئولان دولتی در جهت درک عمیق تر چالش‌های مدیریت مراکز آموزش فنی و حرفه ای در شرایط اجتماعی و اقتصادی کنونی در راستای تدوین و توسعه سیاست‌ها، اقدامات و شیوه‌های جدید در سطح بومی- محلی با هدف افزایش پایداری، کیفیت و اثربخشی موسسات و مراکز آموزشی، طراحی شده است.


آموزش مفاهیم بنیادین تدریس (CBT)